Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman


Pendapatan Bulanan:

RM x12 bulan = RM (kosongkan)


a. sewaan, pajakan ( rumah, tanah, dan lain-lain )
b. bonus, dividen, keuntungan daripada syer ( contoh: ASB, ASN, Sijil Simpanan Premium BSN )
c. faedah daripada simpanan tetap ( jika ada )
d. pencen
e. royalti karya (karya sastera, muzik, seni, filem, bunyi dan siaran)
f. apa-apa pendapatan lain yang diperoleh dalam masa setahun

RM x12 bulan = RM (kosongkan)


a. Sumbangan untuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
RM x12 bulan = RM (kosongkan)
b. Sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
RM x12 bulan = RM (kosongkan)
c. Cukai Pendapatan
RM x12 bulan = RM (kosongkan)


a. Pinjaman Perumahan Pertama (jumlah sebenar @ setakat RM1,000 shj.)
RM                 = RM (kosongkan)
b. Perbelanjaan isi rumah (Maksimum RM500)
    Diri dan keluarga (RM500 shj.)
    Sewa rumah(jumlah sebenar @ RM500 shj.)
RM                 = RM (kosongkan)
         RM
* Keputusan Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman dalam borang ini tidak dianggap sebagai muktamad. Tuan/Puan boleh menghubungi Cawangan JBG yang berhampiran untuk keterangan lanjut.

Sila klik di sini untuk manual pengguna.

Transaksi ke : 56875