Segmen Selamat Pagi Malaysia

 

Tarikh Program Tajuk
27.02.2017 Ketua Pengarah JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Fungsi & Perkhidmatan
06.03.2017 Timbalan Ketua Pengarah (Sivil) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Bidang Kuasa Sivil 
13.03.2017 Timbalan Ketua Pengarah (Syariah) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Bidang Kuasa Syariah 
20.03.2017 Pengarah Pengantaraan (Sivil) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Pengantaraan Sivil
27.03.2017 Pengarah JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Penceraian / Pembubaran Perkahwinan Bukan Islam Bahagian 1
03.04.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Penceraian / Pembubaran Perkahwinan Bukan Islam Bahagian 2 
10.04.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Penceraian / Pembubaran Perkahwinan Bukan Islam Bahagian 3
17.04.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Tuntutan Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 1
8.05.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Tuntutan Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 2
15.05.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Kuat kuasa Perintah Nafkah Orang Bukan Islam
29.05.2017 Pengarah Pengantaraan (Syariah) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Pembubaran dan Perkahwinan Orang Islam
10.07.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Apa yang Anda Perlu Tahu Sebelum Membeli Rumah?
17.07.2017 Pengarah JBG Kota Kinabalu Sabah dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Undang Berkaitan dengan Pengangkatan Anak Sabah & Sarawak
24.07.2017 Pengarah Ligitasi dan Nasihat (Sivil) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Undang Berkaitan dengan Pengangkatan Anak di Semenanjung Malaysia
31.07.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Tuntutan Berkaitan Kemalangan Jalanraya
7.08.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Isu Berkaitan Harta Pusaka, Probet dan Surat Kuasa Mentadbir Bahagian 1
14.08.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Isu Berkaitan Harta Pusaka, Probet dan Surat Kuasa Mentadbir Bahagian 2
28.08.2017 Pengarah JBG Negeri Sembilan dalam Selamat Pagi Malaysia Hak Dan Tanggungan di Bawah Akta Sewa Beli