Bahagian

1. Bahagian Penyelidikan dan Dasar  
2. Bahagian Litigasi dan Nasihat (Sivil)  
3. Bahagian Litigasi dan Nasihat (Syariah)  
4. Bahagian Pengantaraan (Sivil)  
5. Bahagian Pengantaraan (Syariah)  
6. Bahagian Peguam Panel  
7. Bahagian Khidmat Pengurusan  


Bahagian Penyelidikan dan Dasar  
 • Menyediakan perkhidmatan penyelidikan kepada JBG;
 • Memberi pendapat undang-undang kepada apa-apa perkara berkaitan bantuan guaman yang dirujuk oleh cawangan JBG;
 • Menyediakan draf rang undang-undang dan perundangan subsidiari untuk dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara;
 • Mengumpul maklumat dan data; dan
 • Menubuhkan pangkalan data bahan undang-undang untuk rujukan.
 
Menu Senarai Bahagian  


 
Bahagian Litigasi dan Nasihat (Sivil)  
 • Mewakili klien dalam prosiding sivil yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga;
 • Mewakili klien dalam prosiding jenayah yang dinyatakan dalam Jadual Kedua;
 • Memberi nasihat undang-undang secara lisan mengenai apa-apa perkara sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Keempat; dan
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan bantuan dan nasihat guaman.
 
Menu Senarai Bahagian  


 
Bahagian Litigasi dan Nasihat (Syariah)  
 • Mewakili klien dalam prosiding Syariah yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga;
 • Memberi nasihat undang-undang secara lisan mengenai perkara Syariah; dan
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan bantuan dan nasihat guaman.
 
Menu Senarai Bahagian  


 
Bahagian Pengantaraan (Sivil)
 
 • Menyediakan khidmat pengantaraan; dan
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan khidmat pengantaraan.
 
Menu Senarai Bahagian  


 
Bahagian Pengantaraan (Syariah)  
 • Menyediakan khidmat pengantaraan; dan
 • Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan khidmat pengantaraan.
 
Menu Senarai Bahagian  


 
Bahagian Peguam Panel  
 • Menguruskan pelantikan peguam swasta sebagai Panel Peguam dan menugaskan kes kepada mereka;
 • Memantau kes yang dikendalikan oleh panel peguam dan membuat pembayaran kepada mereka apabila kes selesai; dan
 • Menguruskan permohonan untuk pemberikuasaan oleh Menteri di bawah subseksyen 10 (2A) dan 12 (3).
 
Menu Senarai Bahagian  


 
Bahagian Khidmat Pengurusan  
 • Melaksanakan pelbagai fungsi yang termasuklah sumber manusia dan pengurusan kewangan, pentadbiran am dan pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi dan pengendalian perpustakaan.
 
Menu Senarai Bahagian  
malaysia.gov.myAGCYBGKJKSMPortal eSyariahMahkamahMAMPUJPADBPBPAIIMINTANILKAPBHEUUMdIMSC1Malaysia MyGov_Mobile