Perkhidmatan

Umum
Litigasi
Pengantaraan
Nasihat GuamanUmum
Jabatan Bantuan Guaman ialah satu agensi Kerajaan yang memberi nasihat dan bantuan guaman kepada mereka yang layak berpandukan Akta Bantuan Guaman 1971.

Bidang kuasa:
1. Perkara kekeluargaan Syariah  
2. Perkara kekeluargaan sivil  
3. Perkara sivil  
 

a. pampasan pekerja

b. penanam padi

c. harta pusaka kecil (pembahagian)

d. kemalangan jalan raya

e. pemberi pinjam wang

f. sewa beli

g. penyewaan

h. probet dan surat mentadbir pusaka

i. pengangkatan

j. tuntutan pengguna

 

 

 

4. Kes jenayah    
  a. Mengaku salah kepada pertuduhan dan membuat rayuan untuk meringankan hukuman

b. Kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001

c. Kesalahan kecil
   
5. Nasihat guaman atas segala perkara    
6. Pengantaraan bagi kes Syariah & sivil    
       
   
       
malaysia.gov.myAGCYBGKJKSMPortal eSyariahMahkamahMAMPUJPADBPBPAIIMINTANILKAPBHEUUMdIMSC1Malaysia MyGov_Mobile