Pengantaraan

  Pengantaraan Sivil
  Pengantaraan Syariah
   
 

   
  Pengantaraan Sivil
   
  Jenis kes yang sesuai untuk pengantaraan ialah -
 
  1. Nafkah isteri dan anak-anak
  2. Aset perkahwinan
  3. Kebajikan anak-anak
  4. Terma-terma pembubaran perkahwinan di bawah petisyen bersama
  5. Kemalangan kenderaan motor yang tidak melibatkan syarikat insurans
  6. Tuntutan pengguna
   
  Menu Pengantaraan
   
   
 
Pengantaraan Syariah
   
  Jenis kes yang sesuai untuk pengantaraan ialah -
 
  1. Nafkah isteri dan anak-anak
  2. Harta Sepencarian
  3. Kebajikan anak-anak
   
  Menu Pengantaraan
   
 

 
malaysia.gov.myAGCYBGKJKSMPortal eSyariahMahkamahMAMPUJPADBPBPAIIMINTANILKAPBHEUUMdIMSC1Malaysia MyGov_Mobile