Bahasa-Bahasa Lain

Kemudahan Penterjemahan Portal Rasmi Jabatan Bantuan Guaman

Sebagai usaha Jabatan Bantuan Guaman menyediakan kemudahan navigasi yang baik dan mesra pengguna, portal ini turut mengambilkira mereka yang lebih selesa untuk melayari portal ini dengan bahasa-bahasa lain selain Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Oleh itu, portal ini menyediakan pautan kepada enjin penterjemahan web yang menterjemahkan secara automatik kepada bahasa-bahasa pilihan seperti yang tersenarai di bawah sahaja.

PENAFIAN:
Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.